Výživa při deficitu železa

Příjem železa není dobré podceňovat a zvláště ženy vegetariánky a veganky by si měly jeho hodnoty hlídat prostřednictvím pravidelných krevních testů. Dlouhodobě nízká hladina železa má pak za následek snížení koncentrace hemoglobinu v krvi a může se tak stát jednou z příčin rozvoje chudokrevnosti, tzv. anémie. Nejlepší je tedy dbát na pestrou stravu a deficitům se snažit předcházet.

Biochemický význam železa v našem těle

            Železnaté kationty Fe2+ plní v těle hned několik velmi důležitých funkcí. Nejdůležitější z nich je transport kyslíku. Železnaté ionty jsou součástí tzv. hemu, základní struktury krevního barviva červených krvinek hemoglobinu, který váže kyslíkové molekuly a roznáší je v rámci krevního řečiště. Další funkcí je přenos elektronů v tzv. dýchacím řetězci, který tvoří finální metabolickou dráhu, z jejíž pomocí je v těle tvořena energie. Zde jsou součástí struktur, tzv. cytochromů. Kationty železa jsou také navázány v hemových enzymech zvaných cytochrom P450, které se zúčastňují biotransformačních reakcí cizorodých látek např. léčiv, které těmto reakcím podléhají.

            Železo se v těle nevyskytuje volné, ale téměř vždy vázané na transportní či zásobní proteiny. Ihned po resorpci železnatých iontů v tenkém střevě se část železa naváže na hlavní zásobní bílkovinu feritin. Část je opět předána dále ve formě železitých iontů Fe3+ transportnímu proteinu transferinu, který má za úkol předávat železo tam, kde je třeba. Dalším transportním proteinem pro železo je např. laktoferin, který je obsažen ve slinách, slzách či mateřském mléce.

Doporučený příjem a zdroje železa

            Železo patří k nejdůležitějším stopovým prvkům pro naše tělo. Jeho denní příjem by se měl pohybovat alespoň okolo 10 mg, přičemž v těle je ho obsaženo zhruba 5 g. Vstřebatelnost iontů železa v trávicím traktu (konkrétně v tenkém střevě) se pohybuje pouze okolo 15 % a je silně ovlivněna přijatou stravou. Železo obsahují jak potraviny původu živočišného tak původu rostlinného. Zatímco v rostlinách se nachází železo v podobě méně příznivých železitých aniontů Fe3+, které musí být v tenkém střevě redukovány, což vyžaduje "krok navíc", v živočišných potravinách, hlavně mase, se nachází v "příznivé" hemové formě Fe2+, která je pro naše tělo lépe využitelná. Vstřebatelnost železa z rostlinných zdrojů je silně ovlivněna množstvím vlákniny či přítomností antinutričních látek - hlavně fytátů, které vstřebatelnost snižují. Na druhou stranu, zvýšený příjem vitamínu C, který je zároveň redukčním činidlem, vstřebatelnost zvyšuje, což může negativní účinky alespoň částečně neutralizovat. I z toho důvodu mají často problém vegetariáni a vegani, jejichž strava obecně postrádá živočišné, kvalitní zdroje hemového železa. Rostlinná strava není již z výše uvedených důvodů nepříliš dobré vstřebatelnosti kvalitním zdrojem železa, a tak je dobré železo prostřednictvím ověřených a kvalitních přírodních doplňků stravy suplementovat.

Deficit železa

            Deficit železa je bohužel celkem častý problém a to hlavně u žen, které ztrácí pravidelně určitou část menstruací, a u již zmíněných vegetariánů, veganů a příznivců raw stravy. Prvotním příznakem nedostatku tohoto mikroprvku bývá nadměrná únava a bledost. Dlouhodobě nízká hladina železa má pak za následek snížení koncentrace hemoglobinu v krvi a může se tak stát jednou z příčin rozvoje chudokrevnosti, tzv. anémie. Toto onemocnění se nejčastěji manifestuje jako již zmíněná únava a bledost, přidává se suchá kůže, nadměrné padání vlasů, dušnost, úbytek hmotnosti či závratě a malátnost.

            Příjem železa není dobré podceňovat a zvláště ženy vegetariánky a veganky by si měly jeho hodnoty hlídat prostřednictvím pravidelných krevních testů. Onemocnění týkající se železa a krve je mnoho a existuje i mnoho geneticky podmíněných onemocnění. Ne vždy je tedy na vině neplnohodnotná strava.

            Stejně jako jiné minerály a vitamíny, i železo má své limity a lze se jím předávkovat. Nadbytečné železo se usazuje v tkáních a ve finále může poškodit některé orgány. Pokud máte nastavenou medikaci a berete železo jako lék, neberte k tomu dlouhodobě ještě přírodní doplňky stravy.

Potraviny s významným obsahem železa

Pravidelné zařazování potravin s významným obsahem železa by mělo pomoci deficitům předcházet.

 

foto: Shutterstock.com

Publikoval(a): Michaela Bebová 17. listopadu 2017 13:38

Diskuze


O mně

Výživě a zdravému životnímu stylu se věnuji již více jak 10 let. Studium tak krásného oboru jakým je biochemie mi umožňuje nahlédnout do této problematiky z té nejzákladnější úrovně - z úrovně metabolismu a základních chemických procesů v našem těle. Mým úkolem je tedy sloužit jako jakýsi můstek mezi reálnými vědeckými poznatky o výživě a širokou laickou veřejností.

Každý člověk je jedinečný, a tak by se k němu mělo přistupovat. Výživová doporučení, trendy a nejrůznější výživové směry nelze slepě aplikovat na všechny bez rozdílu. Snažím se bojovat proti mediálním bublinám, které se na nás tlačí ze všech stran a raději každého navedu selským rozumem ke správnému přístupu a řešení. Pokud totiž chceme dosáhnout nějakého cíle, ať už je to zhubnutí či celková změna života a životního stylu, vše vždy začíná v hlavě - změnou našeho myšlení.

Biochemička

RNDr. Michaela Bebová

michaela@biochemicka.cz


Dosažené vzdělání

2017

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - obhajoba rigorózní práce na téma
Interakce vybraných flavonoidních sloučenin s biotransformačními enzymy

2015

Certifikovaný poradce pro sportovní výživu (ATAC)

2014

Certifikovaný výživový poradce: Poradce pro výživu a suplementaci (ATAC)

2009-2014

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - bakalářské a navazující magisterské studium: obor Biochemie

Studijní specializace: doplňky stravy jako modulátory potravních karcinogenů v rámci 2. fáze biotransformace, studium interakcí doplňků stravy s enzymy biotransformace xenobiotik

2012/2013

Semestrální pobyt na vysoké škole Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), University of Applied Sciences, Life Sciences, Holandsko
studijní specializace: studium karcinogeneze

Konzultace a poradenství ve výživě

Věnuji se poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Mým cílem je dovést vás ke zdravé výživě tak, abyste k tomu dospěli svou vlastní cestou – kladu tedy důraz na to, abyste věděli, PROČ některé věci jsou nebo nejsou dobré, zdravé nebo nezdravé, případně nutné a nezbytné. Pokud totiž chceme dosáhnout trvalé změny životního stylu včetně výživy, vše vždy začíná v hlavě - změnou našeho myšlení.

Náplň konzultací

Při prvním osobním setkání zanalyzujeme dosavadní jídelníček, společně si popovídáme o aktuálním zdravotním stavu, stravovacích návycích a hlavně cílech, kterých byste rádi dosáhli. Podle cíle pak společně začneme pracovat na úpravách jídelníčku, budou vám poskytnuty podněty ke změnám, na kterých budeme pracovat. Obdržíte konkrétní příklad stravovacího plánu na míru a obecná doporučení. Bude provedena základní analýza vašeho těla (množství tuku, podíl svalové hmoty, bazální metabolismus apod.)

Další plán a konzultace jsou řešeny individuálně na základě domluvy a cíle.

Pokud jste se rozhodli, že chcete trvale změnit svůj aktuální životní styl a jako bonus i vyřešit některé běžné zdravotní obtíže, kontaktujte mě prostřednictvím webového formuláře níže.

Ceník

Konzultace a poradenství ve výživě

Vstupní konzultace + analýza na přístroji TANITA (90 min) 900 Kč

 • zhodnocení zdravotní anamnézy a dosavadní životosprávy na základě předloženého jídelníčku
 • stanovení základních tělesných parametrů a zdravotního stavu pomocí přístroje TANITA (% tuku v těle,
  podíl svalové hmoty, množství viscerálního tuku, % vody v těle, bazální metabolismus apod.)
 • diskuze a stanovení cílů klienta

Vypracování individuálního výživového plánu a suplementace 1800 Kč

 • analýza dosavadního stravování a zdravotního stavu
 • vyhodnocení a sestavení nového stravovacího plánu
 • návrh suplementace (pokud je třeba)
 • vypracování ukázkového jídelníčku

Vypracování individuálního specifického jídelníčku na 7 dní 2500 Kč

 • sportovní jídelníček
 • zdravotní omezení
 • alergie, intolerance potravin
 • redukční jídelníček apod.

Samostatná konzultace dle potřeby klienta (90 min) 750 Kč

Konzultace po Skypu či telefonu (60-90 min) 500 Kč

Kontrolní přeměření tělesných parametrů na přístroji TANITA 400 Kč

Asistovaný nákup a orientace v /ne/zdravých potravinách (cca 90 min) 800 Kč

 • Praha
 • návštěva supermarketů, obchodů se zdravou výživou; podrobný rozbor jednotlivých sekcí s výkladem

Semináře a Workshopy

1. Lektorská činnost dle požadavků klienta (90 min) 2000 Kč

 • odborné přednášky na téma výživy a zdravého životního stylu

2. Lektorská činnost dle požadavků klienta v AJ (90 min) 2500 Kč

 • odborné přednášky na téma výživy a zdravého životního stylu
Individuální domluva dle potřeby je možná.

Speciální programy

Program FIRST STEP

Tento program je „nakopnutím“ pro klienty, kteří se odhodlali skončit se svým dosavadním životním stylem plným nezdravého jídla, stresu a pasivity a rozhodli se radikálně změnit svou životosprávu. Cílem klienta je radikální změna kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, redukce hmotnosti nebo pomoc do začátku.

Délka programu: 4 měsíce (3 konzultace)
Cena: 5 900 Kč   4 900 Kč

Program zahrnuje:

 • vstupní konzultace: zhodnocení zdravotní anamnézy a dosavadní životosprávy na základě předloženého jídelníčku, životospráva, stanovení cíle klienta
 • analýza na přístroji TANITA: stanovení základních tělesných parametrů (% tuku v těle, podíl svalové hmoty, množství viscerálního tuku, % vody v těle, hmotnost kostí, stanovení bazálního metabolismu apod.)
 • vypracování individuálního výživového plánu a suplementace (tištěná verze) s doprovodnou konzultací: analýza dosavadního stravování a zdravotního stavu, vyhodnocení a sestavení nového stravovacího plánu, návrh suplementace (pokud je třeba), vypracování ukázkového jídelníčku
 • asistovaný nákup a orientace v /ne/zdravých potravinách
 • 1 průběžná konzultace
 • 1 výstupní konzultace + analýza

* Uvedená nabídka není veřejným příslibem a služby mohou být odepřeny.
Místem poskytnutí služeb je Praha.