Co je ideální výživa a existuje vůbec?

Barvitě podkreslené informace o výživě jsou často zavádějící a vedou jen k ovlivňování názorů lidí, bez možnosti udělat si názor vlastní. Nové trendy, nové výživové směry, nové potraviny, marketing... to vše působí na naši mysl a nenápadně nás popostrkuje tím či oním směrem.

Rčení „Jíme, abychom žili.“ se zvolna mění na „Žijeme, abychom jedli.“ Dělá nám problém se od všeho oprostit a dostat se k úplným kořenům výživy jako takové, ve své jednoduché podobě. Je to jako se koukat do hluboké jámy, která je vyhloubená výživovými doporučeními, a nevidět úplně na samotné dno. Víme ale, co je ta základní, prostá, ideální výživa?

Co je ideální výživa?

Vědci a odborníci dosud přesně nevědí, jak bychom měli jíst, abychom dosáhli dokonalého zdraví. Respektive, mnoho lidí si myslí, že ví, ale není tomu tak. Zatím nebyla do nejmenších detailů definována „ideální strava“. Jedním z hlavních důvodů je naše rozmanitost, individualita a ve většině případů neizolovanost. I když existují skupiny populací, národů, kmenů či rodů, vlivem migrace a neustálých pohybů dochází k promíchávání obyvatel, na které navíc neustále působí vnější prostředí – životní prostředí, životní styl, ovzduší, zlozvyky, strava, pitný režim apod. „Zachytit“ ideál v jednom okamžiku, univerzálně pro všechny je tedy téměř nadlidský výkon. Vlivů z okolí je zkrátka hodně.

Nutrigenomika

Relativně novým oborem, který se snaží přinést poznatky o vlivu výživy na člověka v mnohem přesnějším kontextu, je nutrigenomika. Zabývá se vlivem jednotlivých složek výživy na expresy genů (tj. jak se geny projeví po nějakém působení). Je všeobecně známo, že strava a její povaha výrazně zasahuje do prevence a ovlivňování našeho zdraví. Určité átky mohou pozitivně i negativně zasahovat do průběhu některých civilizačních chorob, jako je např. rakovina. Rovnováha mezí zdravím a nemocí je u každého jiná a závisí mimo jiné také velmi významně na genetické výstavbě každého z nás. Nastavení určitého nutričního režimu, který je postaven na základě znalostí o genetické výbavě daného jedince, může významně tuto rovnováhu posunout směrem ke zdraví. Možná to zní trochu jako zásah do moci matky přírody, genetika a její nástroje se však stávají stále vyspělejší a na jejich aplikaci si budeme muset začít zvykat.

Vědecká tvrzení

Lidská rozdílnost a individualita hraje také roli i v závěrech výsledků vědeckých studií. Prezentace studií, které byly prováděny na malém vzorku lidí, nebo pokud nebyl vzat v úvahu jejich původ, mohou být značně zavádějící. Proto nevěřte každému zveřejněnému článku o převratných objevech na poli výživy, na který narazíte. Velmi častým jevem je prezentace studií, které byly prováděny na zvířecích modelech. Tyto závěry by měly mít jen informační potenciál a rozhodně nemohou být slepě aplikovány na lidskou populaci. Jen zasvěcený člověk, který si přečte původní studii, může vyhodnotit, jestli mají tyto informace nějaký přínos, nebo ne.

Univerzální zásady zdravé a vyvážené výživy pro každého

Zde bude jistě mnoho z vás proti. Za optimální stravování se totiž považuje racionální stravování, jehož základem je smíšená strava, tedy strava, která nepodléhá žádnému výživovému směru. Je to tedy, co se týče složek výživy, strava plnohodnotná.

Člověk je tvor chemoorganoheterotrofní (hrozné slovo, já vím...), tzn. že energii a důležitý uhlík získává z příjmu organických látek z potravy. Navíc je to všežravec (i když na tom se stále většina lidí neshodne). Organické látky, základní makrosložky výživy, jsou sacharidy, bílkoviny a tuky. Dále je pro tělo ještě důležitý příjem tzv. mikrosložek – vitamínů, minerálů a fytonutrientů. Všechny tyto látky by měly být přijímány v určitých optimálních poměrech, aby byla strava vyvážená, pestrá a rozmanitá. Nevyrovnanost nebo deficit některých prvků a látek může být příčinou různých zdravotních problémů.

V tomto ohledu jsou nebezpečné některé výživové směry jako například veganství či makrobiotika, které se kvůli vyřazování některých potravin stávají neplnohodnotnými stravovacími režimy (hlavně co se týče některých vitamínů a minerálních látek). Nabízí se tedy otázka, jak může být něco, co je už od základu provázeno hrozbou deficitu, provažováno velkou masou lidí za zdravý výživový směr? Nyní apeluji hlavně na budoucí matky veganky – jak z pohledu plánovaného těhotenství, tak i z pohledu výživy již narozeného potomka. Třetí složka, která uzavírá plnohodnotnou výživu, je voda, která je jednou ze základních podmínek života.

Orientujte se na přirozenost

Moderní doba s sebou nese nové metody zpracovávání potravin, nové technologické metody, způsoby konzervace, dochucování apod. Měli bychom se však snažit o konzumaci co nejpřirozenější stravy, která není zatížená aditivy, špatnými podmínkami růstu/chovu a také nezdravou formou úpravy. Vyhněte se jídlům připraveným smažením a grilováním. V jídle připraveném těmito postupy můžete konzumovat nebezpečné látky. Raději volte šetrné formy úpravy s co nejkratší dobou přípravy. Nadměrné solení a slazení prodávaných potravin v nás budí potřebu tyto potraviny konzumovat v ještě větším měřítku – způsobují návyk a odnaučují nás vnímat přirozenou chuť potravin jako takových. Oprostěte se od umělých a výrazných chutí, od umělých potravin, jejichž složky zatěžují detoxikační systém – játra. Orientujte se na přirozenost ve všech směrech.

Poměr přijaté vs. vydané energie je dalším úskalím moderní doby. Chybí nám pohyb, a tím i vydaná energie. Často nejíme o tolik více než dříve, problém tkví v tom, že přijatou energii prostě nespálíme, a tak se ukládá v podobě tuku. Ke správné výživě a pevnému zdraví tedy neodmyslitelně patří pohyb. Už mi to zní jako klišé... 

Velmi důležitou úlohu ve stravě hraje příjem zeleniny a ovoce. Bioaktivní látky v ovoci a zelenině obsažené, dokáží ovlivňovat náš metabolismus, pomáhají mu posilovat imunitu a bojovat proti volným radikálům. Antioxidanty, vitamíny, minerální látky a fytochemikálie – to vše zelenina a ovoce obsahují. Měli bychom si jich dopřávat alespoň 500 g denně a nezapomínat na kvalitu.

 

V neposlední řadě nezapomeňte na zásadu užívání důležité ingredience – zdravého, selského rozumu... :)

foto: Shutterstock.com

Publikoval(a): Michaela Bebová 12. září 2017 15:20

Diskuze


O mně

Výživě a zdravému životnímu stylu se věnuji již více jak 10 let. Studium tak krásného oboru jakým je biochemie mi umožňuje nahlédnout do této problematiky z té nejzákladnější úrovně - z úrovně metabolismu a základních chemických procesů v našem těle. Mým úkolem je tedy sloužit jako jakýsi můstek mezi reálnými vědeckými poznatky o výživě a širokou laickou veřejností.

Každý člověk je jedinečný, a tak by se k němu mělo přistupovat. Výživová doporučení, trendy a nejrůznější výživové směry nelze slepě aplikovat na všechny bez rozdílu. Snažím se bojovat proti mediálním bublinám, které se na nás tlačí ze všech stran a raději každého navedu selským rozumem ke správnému přístupu a řešení. Pokud totiž chceme dosáhnout nějakého cíle, ať už je to zhubnutí či celková změna života a životního stylu, vše vždy začíná v hlavě - změnou našeho myšlení.

Biochemička

RNDr. Michaela Bebová

michaela@biochemicka.cz


Dosažené vzdělání

2017

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - obhajoba rigorózní práce na téma
Interakce vybraných flavonoidních sloučenin s biotransformačními enzymy

2015

Certifikovaný poradce pro sportovní výživu (ATAC)

2014

Certifikovaný výživový poradce: Poradce pro výživu a suplementaci (ATAC)

2009-2014

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - bakalářské a navazující magisterské studium: obor Biochemie

Studijní specializace: doplňky stravy jako modulátory potravních karcinogenů v rámci 2. fáze biotransformace, studium interakcí doplňků stravy s enzymy biotransformace xenobiotik

2012/2013

Semestrální pobyt na vysoké škole Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), University of Applied Sciences, Life Sciences, Holandsko
studijní specializace: studium karcinogeneze

Konzultace a poradenství ve výživě

Věnuji se poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu s individuálním přístupem ke každému klientovi.

Mým cílem je dovést vás ke zdravé výživě tak, abyste k tomu dospěli svou vlastní cestou – kladu tedy důraz na to, abyste věděli, PROČ některé věci jsou nebo nejsou dobré, zdravé nebo nezdravé, případně nutné a nezbytné. Pokud totiž chceme dosáhnout trvalé změny životního stylu včetně výživy, vše vždy začíná v hlavě - změnou našeho myšlení.

Náplň konzultací

Při prvním osobním setkání zanalyzujeme dosavadní jídelníček, společně si popovídáme o aktuálním zdravotním stavu, stravovacích návycích a hlavně cílech, kterých byste rádi dosáhli. Podle cíle pak společně začneme pracovat na úpravách jídelníčku, budou vám poskytnuty podněty ke změnám, na kterých budeme pracovat. Obdržíte konkrétní příklad stravovacího plánu na míru a obecná doporučení. Bude provedena základní analýza vašeho těla (množství tuku, podíl svalové hmoty, bazální metabolismus apod.)

Další plán a konzultace jsou řešeny individuálně na základě domluvy a cíle.

Pokud jste se rozhodli, že chcete trvale změnit svůj aktuální životní styl a jako bonus i vyřešit některé běžné zdravotní obtíže, kontaktujte mě prostřednictvím webového formuláře níže.

Ceník

Konzultace a poradenství ve výživě

Vstupní konzultace + analýza na přístroji TANITA (90 min) 900 Kč

 • zhodnocení zdravotní anamnézy a dosavadní životosprávy na základě předloženého jídelníčku
 • stanovení základních tělesných parametrů a zdravotního stavu pomocí přístroje TANITA (% tuku v těle,
  podíl svalové hmoty, množství viscerálního tuku, % vody v těle, bazální metabolismus apod.)
 • diskuze a stanovení cílů klienta

Vypracování individuálního výživového plánu a suplementace 1800 Kč

 • analýza dosavadního stravování a zdravotního stavu
 • vyhodnocení a sestavení nového stravovacího plánu
 • návrh suplementace (pokud je třeba)
 • vypracování ukázkového jídelníčku

Vypracování individuálního specifického jídelníčku na 7 dní 2500 Kč

 • sportovní jídelníček
 • zdravotní omezení
 • alergie, intolerance potravin
 • redukční jídelníček apod.

Samostatná konzultace dle potřeby klienta (90 min) 750 Kč

Konzultace po Skypu či telefonu (60-90 min) 500 Kč

Kontrolní přeměření tělesných parametrů na přístroji TANITA 400 Kč

Asistovaný nákup a orientace v /ne/zdravých potravinách (cca 90 min) 800 Kč

 • Praha
 • návštěva supermarketů, obchodů se zdravou výživou; podrobný rozbor jednotlivých sekcí s výkladem

Semináře a Workshopy

1. Lektorská činnost dle požadavků klienta (90 min) 2000 Kč

 • odborné přednášky na téma výživy a zdravého životního stylu

2. Lektorská činnost dle požadavků klienta v AJ (90 min) 2500 Kč

 • odborné přednášky na téma výživy a zdravého životního stylu
Individuální domluva dle potřeby je možná.

Speciální programy

Program FIRST STEP

Tento program je „nakopnutím“ pro klienty, kteří se odhodlali skončit se svým dosavadním životním stylem plným nezdravého jídla, stresu a pasivity a rozhodli se radikálně změnit svou životosprávu. Cílem klienta je radikální změna kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, redukce hmotnosti nebo pomoc do začátku.

Délka programu: 4 měsíce (3 konzultace)
Cena: 5 900 Kč   4 900 Kč

Program zahrnuje:

 • vstupní konzultace: zhodnocení zdravotní anamnézy a dosavadní životosprávy na základě předloženého jídelníčku, životospráva, stanovení cíle klienta
 • analýza na přístroji TANITA: stanovení základních tělesných parametrů (% tuku v těle, podíl svalové hmoty, množství viscerálního tuku, % vody v těle, hmotnost kostí, stanovení bazálního metabolismu apod.)
 • vypracování individuálního výživového plánu a suplementace (tištěná verze) s doprovodnou konzultací: analýza dosavadního stravování a zdravotního stavu, vyhodnocení a sestavení nového stravovacího plánu, návrh suplementace (pokud je třeba), vypracování ukázkového jídelníčku
 • asistovaný nákup a orientace v /ne/zdravých potravinách
 • 1 průběžná konzultace
 • 1 výstupní konzultace + analýza

* Uvedená nabídka není veřejným příslibem a služby mohou být odepřeny.
Místem poskytnutí služeb je Praha.