Články

Vyšetření potravinové intolerance

Profesní deformace je má slabá (silná?) stránka. Můj zájem o výživu je tak velký, že je také často příčinou nejrůznějších experimentů. Zhruba před půl rokem jsem si bez jakýchkoliv zdravotních důvodů udělala test na potravinové intolerance pomocí komerčně dostupného ELISA kitu FOOD DETECTIVE. O potravinových intolerancích a mé zkušenosti jsem napsala článek. Zhruba před dvěma týdny mě má dlouhodobá zvědavost a touha po detailnějších informacích dovedla až do Thomayerovy nemocnice, kde jsem na imunologii absolvovala vyšetření na potravinové intolerance na 216 druhů potravin pomocí testu Euroimmun IgG EURO-LINE-Food Profil. Zvolila jsem zlatou střední cestu - jak co se týče ceny, tak co se týče množství potravin.

Nebudu se zde opakovat a rozepisovat o tom, co to jsou potravinové intolerance a jaký je rozdíl mezi potravinovými alergiemi a intolerancemi - to ve stručné a informační podobě naleznete v předešlém článku ZDE. Dnes bych se ráda zaměřila přímo na problematiku absolvovaného vyšetření.

Vyšetření na potravinové intolerance nabízí stále více a více laboratoří a soukromých subjektů. Rozhodně se nejedná o levnou záležitost a to hlavně z důvodu, že vyšetření nehradí zdravotní pojišťovna. Dle mého názoru se ale jedná o velkou investici do vlastního zdraví, které jak se říká, nelze penězi vyvážit. Vyšetření může pomoci odhalit příčiny neduhů a diskomfortů, které sice nejsou smrtelně nebezpečné, ale jsou přinejmenším velmi "životně" otravné.

Imunologické vyšetření v Thomayerově nemocnici je v zásadě trojí a odvíjí se od použité metody a počtu stanovených antigenů (= potravin), tzn. jak moc detailně anamnézu chcete/potřebujete znát - můžete si nechat stanovit 108, 216 nebo 272 potravin. Zatímco první dvě zmíněné možnosti jsou prováděny pomocí blot testu, třetí nejdetailnější pomocí metody ELISA (RIDASCREEN Spec. IgG Foodscreen). Komerční testy typu FOOD DETECTIVE na základě klasické ELISY mají zhruba okolo 50 antigenů - potraviny se většinou tzv. "poolují". Např. zatímco na velkém screeningu máte mléčné výrobky rozděleny na jednotlivé složky, potraviny a původce a je jich okolo 10-15, na malém testu máte mléčné výrobky "jen" dohromady, čili v detailu nezjistíte, co konkrétně vám může způsobovat problém. Mezi další volně dostupné testy potravinových intolerancí patří i NUTRISMART Food Intolerance Rapis Test, který funguje na stejných principech, nicméně má o něco přesnější a i citlivější vyobrazení a zhodnocení případných intolerancí potravin. V zásadě by tyto testy měly sloužit jako první kolo a pokud se případné intolerance objeví, je lepší si nechat udělat detailnější vyšetření právě s vyšším množstvím potravin.

Detailní rozpis jednotlivých antigenů naleznete na obrázcích.

 

Volně dostupný test na potravinové intolerance NUTRISMART

 

 

108 a 216 potravin

272 potravin

Proces vyšetření
Celý proces je velmi (...pro pacienta) jednoduchý a neinvazivní - postačí odběr krve, ze které se pak následně referenční hodnoty protilátek stanovují. Výsledky zpravidla obdržíte do několika dnů. Není ani potřeba se objednávat dopředu či odběry nijak zvláště plánovat. Co je ale důležité, abyste již nedrželi nějaké eliminační diety či se některým potravinám již déle nevyhýbali, to se pak samozřejmě může odrazit na hodnotách, které mohou být falešně nižší.

Výstup – výsledky
Samotné výsledky obdržíte do několika dnů a je velmi dobré je pak projednat s příslušným odborníkem-imunologem, v mém případě s panem doktorem Paulíkem. Odborník vidí tzv. za roh a hlavně má zkušenosti a srovnání s nejrůznějšími výsledky pacientů. Některé hodnoty mohou například vycházet falešně pozitivně či negativně a mohou být tedy zavádějící. Některé hodnoty mohou být také vyšší jen z důvodu nadměrné konzumace dané potraviny. Vždy byste tedy měli odhalit svůj dosavadní životní styl a zvyklosti, které často pomohou vystavět skládačku celého potenciálního problému. Pokud se ve výsledcích objevily silné protilátkové reakce vůči některým potravinám je obvykle dobré nastolit vylučovací dietu - jednotlivé potraviny tedy ze svého jídelníčku vyloučit a to alespoň po dobu 2 měsíců. Znatelné zlepšení může ale přijít i dříve - záleží na případných zdravotních obtížích.

Ukázku výsledků immunoblotu vidíte níže. Síla intolerance se čísluje od 1 do 4 a pro přehlednost je vedle číselného vyjádření i graficky znázorněna.

 

Kdy bych měl/a uvažovat o vyšetření?
Pokud již delší dobu pozorujete zdravotní obtíže bez zřejmé příčiny, a to zejména týkající se trávení, je vhodné o vyšetření přinejmenším uvažovat. Člověka, který se o vlastní stravování příliš nezajímá či o výživu jako takovou, hned nenapadne, že by s tím jeho problémy mohly souviset, proto je potřeba informace o této problematice šířit a dostat tuto možnost do povědomí.

Mezi nejčastější zdravotní obtíže spojené s potravinovými intolerancemi patří: ekzémy, akné, vyrážky, bolesti hlavy až migrény, bolesti kloubů, snížená imunita, nadýmání, nespavost, průjem či naopak zácpa, úzkosti a deprese, dýchací problémy, svědění, gastritida, vyrážky apod.

Nedílnou součástí úspěchu je nastolení nového upraveného jídelníčku, který i přes vyřazení případných problematických potravin, stále zůstane plnohodnotný a vyvážený. To je pak základ úspěchu. Další část úspěchu už stojí jen na pevné vůli a odhodlanosti s jídelníčkem pracovat a zamyslet se nad celkovým životním stylem, jehož změna pravděpodobně půjde ruku v ruce :)

 

Subjektivní hodnocení

CENA
Setkala jsem se i s klienty, kterým byly nabízeny testy za trojnásobně velké částky, což mi přijde opravdu zcestné. Ačkoliv to není málo, náklady na provedení celého vyšetření jsou opravdu vysoké, a tak se není potřeba bát, že by se jednalo pouze o výdělečný business.

VLASTNÍ VÝSLEDKY
Mě osobně mé výsledky velice překvapily, některé zvýšené hodnoty by vzhledem k mému a obecně našemu českému jídelníčku dávaly smysl, některé však pro mě byly opravdu nemilým překvapením. Jsem ale ráda, že jsem testy podstoupila, protože i když jím převážně dobře, je potřeba učinit několik změn. Nehledě na to, že některé zdravotní neduhy si člověk uvědomí až tehdy, když o ně přijde a svým způsobem si změnou teprve projde (podobný princip jako například u antikoncepčních pilulek, které často tvoří jakousi pomyslnou deku naší osobnosti).

POCIT
Jsem ráda, že jsem podstoupila jak volně prodejný test, tak velký screening. Výsledky z obojího je potřeba vždy brát nějakým způsobem a hlavně umět je správně vyhodnotit. Zkušenosti pro mě osobně, ale i do praxe to jsou určitě cenné :)

 

zdroj obrázků: http://www.ftn.cz/, Shutterstock.com