O mně

RNDr. Michaela Bebová

Výživě a zdravému životnímu stylu se věnuji již více jak 15 let. Studium tak krásného oboru jakým je biochemie mi umožnilo a vlastně stále umožňuje nahlédnout do této problematiky z té nejzákladnější úrovně – z úrovně metabolismu a základních chemických procesů v našem organismu. Mým úkolem je tedy sloužit jako jakýsi můstek mezi opravdovými (nejen vědeckými) fakty a různými dezinformacemi.

Každý člověk je jedinečný, a tak by se k němu mělo přistupovat. Výživová doporučení, trendy a nejrůznější výživové styly nelze slepě aplikovat na všechny bez rozdílu. Snažím se bojovat proti mediálním bublinám a nepravdivým tvrzením, které na nás tlačí ze všech stran a raději každého navádím selským rozumem ke správnému přístupu, názoru a řešení.

Pokud chceme dosáhnout nějakého cíle, ať už je to zhubnutí či celková změna života a životního stylu, vše vždy začíná v hlavě – změnou našeho myšlení.

Dosažené vzdělání

2017

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze – obhajoba rigorózní práce na téma Interakce vybraných flavonoidních sloučenin s biotransformačními enzymy

2015

Certifikovaný poradce pro sportovní výživu (ATAC)

2014

Certifikovaný výživový poradce: Poradce pro výživu a suplementaci (ATAC)

2009-2014

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze – bakalářské a navazující magisterské studium: obor Biochemie

Studijní specializace: doplňky stravy jako modulátory potravních karcinogenů v rámci 2. fáze biotransformace, studium interakcí doplňků stravy s enzymy biotransformace xenobiotik

2012/2013

Semestrální pobyt na Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), University of Applied Sciences, Life Sciences, Nizozemí; studijní specializace: karcinogeneze